Instagram Picture

Working on our next European tour. #SVETLANAS #kill #punks #hardcorepunk #european #tour #svetlanasbrigade #russian #russiangirl #riot